Lingerie Ohlala logo Lingerie Ohlala
Welkom op onze nieuwe website! Shop
Welkom op onze nieuwe website!

Welkom op onze nieuwe website!

Een bezoek aan Lingerie Ohlala begint vaak hier, op onze website. Omdat we willen dat je hier ook al de sfeer proeft én makkelijk de collecties zou terugvinden hebben we die helemaal vernieuwd. Ook ten behoeve van onze klanten van de Ohlala webshop: alles is overzichtelijker, met meer merken die online kunnen gekocht worden. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt. We zijn er benieuwd naar.

Lees meer
X

Algemene voorwaarden

 • Ondernemingsgegevens

  Lingerie Ohlala
  Bvba Beline
  Rijksweg 4 – 8860 Lendelede
  info@lingerie-ohlala.be
  051-303220
  Ondernemingsnummer 0466.964.928

  BTW BE466.964.928

 • Artikel 1: Algemene bepalingen

  De e-commerce website van Lingerie Ohlala, een bvba met maatschappelijke zetel te Lendelede, BTW BE 0466.964.928, RPR […], (hierna 'Lingerie Ohlala') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lingerie Ohlala moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lingerie Ohlala aanvaard zijn.

 • Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 • Artikel 3: Aanbod

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lingerie Ohlala niet. Lingerie Ohlala is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lingerie Ohlala is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lingerie Ohlala. Lingerie Ohlala kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Artikel 4: Online aankopen

  Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. Op elk moment kan men kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.

  Als men voor het eerst bestelt is het beter om zich te registreren. Voordeel is dat de gegevens worden opgeslagen zodat alles sneller gaat als men een volgende keer bestelt. Ook komen de aankopen automatisch op de klantenkaart. Is men niet geregistreerd, dan kan men gewoon bestellen als ‘gast’.

  De betalingen gebeuren volstrekt veilig. Er worden verschillende betaalmogelijkheden aangeboden:

  • via Bancontact / Mister Cash / iDEAL (beveiligd via Ogone betaalplatform) / PayPal
  • met Visa betaalkaart
  • via overschrijving op ons rekeningnummer BE10 0015 9936 5504 (BIC: GEBABEBB)(houd hierbij wel rekening met enige vertraging voor de verzending, daar de betaling eerst op onze rekening zichtbaar moet zijn).

  Na betaling ontvangt men steeds een bevestigingsmail.

  Voor wie geregistreerd is komen de aankopen automatisch op de bestaande klantenkaart. Voor nieuwe klanten wordt een klantenkaart aangemaakt die recht geeft op een korting van 5%, na aankoop van 10 producten. Bij de levering wordt telkens een uittreksel van de klantenkaart meegegeven.

  Lingerie Ohlala is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 • Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. Meestal zal dit binnen de 4 dagen thuis bezorgd worden (Nederland 6 dagen). Is het bestelde product niet voorradig dan wordt men daar via mail over geïnformeerd en kan geopteerd worden voor terugbetaling of om te wachten tot het artikel binnen komt.

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle Europese landen. Voor andere bestemmingen na te vragen via e-mail.

  De levering gebeurt door Bpost, waarbij kan gekozen worden voor levering thuis of op kantoor, in een afhaalpunt of via een pakjesautomaat. Standaard wordt per zending beneden de €100 een bijdrage voor verzending gevraagd van €4 (voor België en Nederland).

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lingerie Ohlala.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lingerie Ohlala.

 • Artikel 6: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lingerie Ohlala.

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lingerie Ohlala door middel van een ondubbelzinnige verklaring via info@lingerie-ohlala.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lingerie Ohlala heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lingerie Ohlala, Rijksweg 4 te 8860 Lendelede (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen.

  Bij de zending dient het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen. Dit is te vinden op de website www.lingerie-ohlala.be onder ‘Retourprocedure’ of via de link in de rubriek ‘Vragen’.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lingerie Ohlala alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lingerie Ohlala op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lingerie Ohlala wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  Lingerie Ohlala betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 • Artikel 7: Klantendienst

  De klantendienst van Lingerie Ohlala is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 30 32 20, via e-mail op info@lingerie-ohlala.be of per post op het volgende adres Rijksweg 4 te 8860 Lendelede. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • Artikel 8: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Lingerie Ohlala, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: bijhouden van klantenkaart en versturen van postmailings of e-mailings. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lingerie Ohlala, Rijksweg 4 - 8860 Lendelede, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lingerie Ohlala, Rijksweg 4 - 8860 Lendelede.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lingerie Ohlala heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Lingerie Ohlala houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lingerie-ohlala.be.

 • Artikel 9: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 • Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Lingerie Ohlala om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 11: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lingerie Ohlala. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 • Artikel 12: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.