Gratis retourneren
Grootste voorraad van A tot J - Cup
Klantentevredenheid: 4,9/5 op meer dan 3000 reviews
Beste paskamerservice van België
Persoonlijke lingeriestyliste
5% spaarkorting

Algemene voorwaarden

 • Ondernemingsgegevens

  Lingerie Ohlala
  Bvba Beline
  Rijksweg 4 – 8860 Lendelede
  [email protected]
  051-303220
  Ondernemingsnummer 0466.964.928

  BTW BE466.964.928

 • Artikel 1: Algemene bepalingen

  De e-commerce website van Lingerie Ohlala, een bvba met maatschappelijke zetel te Lendelede, BTW BE 0466.964.928, RPR […], (hierna 'Lingerie Ohlala') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lingerie Ohlala moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lingerie Ohlala aanvaard zijn.

 • Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 • Artikel 3: Aanbod

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lingerie Ohlala niet. Lingerie Ohlala is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lingerie Ohlala is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lingerie Ohlala. Lingerie Ohlala kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Artikel 4: Online aankopen

  Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. Op elk moment kan men kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.

  Als men voor het eerst bestelt is het beter om zich te registreren. Voordeel is dat de gegevens worden opgeslagen zodat alles sneller gaat als men een volgende keer bestelt. Ook komen de aankopen automatisch op de klantenkaart. Is men niet geregistreerd, dan kan men gewoon bestellen als ‘gast’.

  De betalingen gebeuren volstrekt veilig. Er worden verschillende betaalmogelijkheden aangeboden:

  • via Bancontact / Mister Cash / PayPal
  • met Visa betaalkaart

  Na betaling ontvangt men steeds een bevestigingsmail.

  Voor wie geregistreerd is komen de aankopen automatisch op de bestaande klantenkaart. Voor nieuwe klanten wordt een klantenkaart aangemaakt die recht geeft op een korting van 5%, na aankoop van 10 producten. Bij de levering wordt telkens een uittreksel van de klantenkaart meegegeven.

  Lingerie Ohlala is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 • Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. Meestal zal dit binnen de 4 dagen thuis bezorgd worden (Nederland 6 dagen). Is het bestelde product niet voorradig dan wordt men daar via mail over geïnformeerd en kan geopteerd worden voor terugbetaling of om te wachten tot het artikel binnen komt.

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle Europese landen. Voor andere bestemmingen na te vragen via e-mail.

  De levering gebeurt door Bpost, waarbij kan gekozen worden voor levering thuis of op kantoor, in een afhaalpunt of via een pakjesautomaat. Leveringen in België en Nederland zijn gratis.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lingerie Ohlala.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lingerie Ohlala.

 • Artikel 6: Retour / Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lingerie Ohlala.

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen tenzij
  producten aangekocht werden met 50% korting of meer.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lingerie Ohlala door middel van een ondubbelzinnige verklaring via [email protected] op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lingerie Ohlala heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lingerie Ohlala, Rijksweg 4 te 8860 Lendelede (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen. Bij onjuist adres of als het pakje niet wordt afgehaald bij een servicepunt, dan zal de verzendkost van 5€ in rekening worden gebracht.

  Bij de zending dient men het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen. Dit kan je hier terugvinden.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lingerie Ohlala alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lingerie Ohlala op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lingerie Ohlala wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

  Lingerie Ohlala betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
   

 • Artikel 7: Klantendienst

  De klantendienst van Lingerie Ohlala is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 30 32 20, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Rijksweg 4 te 8860 Lendelede. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 • Artikel 8: Privacy

  Omtrent dit privacy statement

  Wij, Bvba Beline hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

  Met dit privacy statement wil Bvba Beline u  informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website lingerie-ohlala.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

  De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

  Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

  De website lingerie-ohlala.be is eigendom van:
  Bvba Beline
  Rijksweg 4
  8860 Lendelede
  België
  BTW-nr: BE 0466.964.928
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: +32 51 30 32 20

  Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt

  Wij, Bvba Beline verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Bvba Beline:Identificatiegegevens

  Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  Bvba Beline verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

  De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

  Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:
  -    Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel
  -    Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
  -    Facturatie en boekhouddoeleinden
  -    Aanbieden van informatie
  -    Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
  -    Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
  -    Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
  -    Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
  -    Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
  -    Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
  -    De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
  -    Marketing doeleinden

  Tijdens het bezoek van de website lingerie-ohlala.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:
  -    IP-adres
  -    Herkomst van het bezoek
  -    Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
  -    Tijdstip van het websitebezoek
  -    Duurtijd van het websitebezoek
  -    Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
  -    Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website

  Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.
  De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan Bvba Beline en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt Bvba Beline zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

  De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Bvba Beline. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement.  Bvba Beline heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

 • Artikel 9: Gebruik van cookies

  Bij het bezoeken van de website lingerie-ohlala.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

  Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

  Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

  Uw rechten

  Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

  Bvba Beline verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:
  -    Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
  -    Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
  -    Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement.

  We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Bvba Beline onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  Recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

  Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van Bvba Beline te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal Bvba Beline hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

  Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. Bvba Beline zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

  Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:
  -    Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
  -    Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
  -    Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
  -    Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
  -    Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

  Bvba Beline oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

  Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

  U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:
  -    Tijdens de periode die nodig is voor Bvba Beline om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting
  -    Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen
  -    Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn  voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
  -    Tijdens de periode die nodig is voor Bvba Beline om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

  U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Bvba Beline zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Bvba Beline dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

  U kan uw recht op bezwaar  uitvoeren door contact op te nemen met ons. Bvba Beline zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan Bvba Beline hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

  U kan uw recht op overdracht  uitvoeren door contact op te nemen met ons. Bvba Beline zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

  Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

  U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

  U kan uw recht op bezwaar  uitvoeren door contact op te nemen met ons. Bvba Beline zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres [email protected].

  Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Bvba Beline bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 • Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Lingerie Ohlala om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 11: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lingerie Ohlala. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 • Artikel 12: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Wij maken gebruik van cookies

De website van Lingerie Ohlala maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier impliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer informatie